Gå til hovedinnhold

Auditolocomotiv

Det virtuelle og det fysiske: digitale, auditive automatoner, fiestaen, utformet i møte med tradisjonell pappsløyd blir til auditive og romlige installasjoner i bevegelse.

Prosjektet var (i søknaden som fikk avslag fra Kulturrådet) tenkt som møter mellom mellom det lydlige – audio – og det fysisk, programmerte – automaton – stedet i bevegelse – locomotion. Derfor Auditolocomotiv.

Se hvordan én "tapning" av prosjektet endte opp i praksis.

SKULPTURELT
Mekaniske artefakter med definerte, bevegelige funksjoner (Automatoner) er en fin måte å bygge bro mellom kunst, skulptur, teater, mekanikk, matematikk og koding. Måten å jobbe på er leken og utprøvende og gir på den måten positive  og innovative møter med teknologi. Hvis vi vil at elever skal forstå betydningen av de teknologiene som omgir oss i hverdagen er digitale automatoner en ideell måte å introdusere de grunnleggende konseptene og sammenhengene mellom det digitale og det fysiske.

Vi bygger i pappmache, om ikke resultatene blir helt som dette. Her er hensikten at deltakerne former sine digitale inspirasjonskilder i en fysisk, tredimensjonal form:Arbeid med papir hadde større plass tidligere, kanskje som en følge av mer begrenset tilgang til materialer. Selv om denne tradisjonen åpenbart er holdt bedre i hevd i andre land, er det også en eksisterende, lang og ubrutt tradisjon i Norge. Denne tradisjonen og teknikkene kan imidlertid med fordel løftes frem, noe vi vil gjøre ved å koble dette til konstruksjon av automatoner og på den måten gi rom for både visualisering og besjeling av objekter – taktilt, visuelt og auditivt.


LYD
Videre vil vi jobbe med det auditive, for på den måten å gi liv til / besjele de tredimensjonale figurene.

Det å komponere med lyder er ikke i utgangspunktet så lett, men digitale samplere og muligheter for styring åpner for eksperimenterende som kan nærme seg grenselandet mellom lydkunst og musikk. Vi vil her la deltakerne eksperimentere med lyder som de finner i sin egen hverdag og kulturelle omgivelser, sample detet og styre avspillingen på ulike måter, en av metodene vi ønsker å la deltakerne utforse er euklidske rytmer:Wouter Hisschemöller har laget en ny versjon av Euclidean Pattern Generator. En mer avansert versjon av noe ala Musedlabs Groove Pizza.

Videoen nedenfor sier et eksempel på tre euklidske rytmer som kombineres og manipuleres. Merk at det her er lagt til feedback for å gi tekstur til rent syntetsiske lyder – etter hvert trer noe som minner om den tradisjonelle munnharpen frem. Hovedpoenget er imidlertid at slike rytmer kan sendes videre, i form av et MIDI-signal. og dermed styre avspilling av helt andre lyder, via en sampler – Jon Hopkins kan tjene som et eksempel på hvordan dette blir del av musikk.

Rytmene er ikke poenget i seg selv, men snarere er dette et verktøy for å sette sammen lydsamples på en måte som danner interessante mønstre. Spennende å jobbe med og vår inngang til å finne ut litt om hva som rører seg i barn og unges "lydverden", som en kan jobbe med på mange forskjellige måter: Euclidean Pattern Generator (til venstre nedenfor) og Ableton Live Lite (til høyre) tjener her som eksempler.Et eksempel på en rimelig sampler som kan styres via MIDI er Korg Volca Sample:

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Speaker Park

Speaker Park er et prosjekt vi ikke hadde på radaren da vi skrev søknaden om  Auditolocomotiv-prosjektet , men her er det en del slektskap, dvs et og annet å plukke opp og lære av. Det trengs antagelig, ettersom Auditolocomotiv-prosjektet ikke fikk støtte . Speaker Park ble første gang satt opp  under Borealis , og deretter ved Oseana . Bildene nedenfor er fra sistnevnte utstilling / fremføring. Prosjektet består av en park av spesialkonstruerte høyttalere, laget av Jon Pigott og Roar Sletteland, med lydverk av Mari Kvien Brunvoll og Antti Sakari Saario. Prosjektet er tilrettelagt og regissert av Leo Preston og M. Veronica L. Robles Thorseth fra Wrap.

The Euclidean Algorithm Generates Traditional Musical Rhythms

The Euclidean Algorithm Generates Traditional Musical Rhythms by Godfried Toussaint. The Euclidean algorithm (which comes down to us from Euclid’s Elements) computes the greatest common divisor of two given integers. It is shown here that the structure of the Euclidean algorithm may be used to generate, very efficiently, a large family of rhythms used as timelines (ostinatos), in sub-Saharan African music in particular, and world music in general. These rhythms, here dubbed Euclidean rhythms, have the property that their onset patterns are distributed as evenly as possible. Euclidean rhythms also find application in nuclear physics accelerators and in computer science, and are closely related to several families of words and sequences of interest in the study of the combinatorics of words, such as Euclidean strings, to which the Euclidean rhythms are compared. (a) The Euclidean rhythm E(3, 8) is the Cuban tresillo, (b) The Euclidean rhythm E(5, 8) is the Cuban cinquillo. En